Kort om kurdiska frågan i Syrien

 

Kurder i Syrien har varit utsatta för förtryck under lång tid men deras lidande har förvärrats sedan Baath-partiet tog över makten 1963. Detta parti hade redan från starten en aggressiv rasistisk politik mot det kurdiska folket. Kurderna har saknat sina politiska, nationella och till viss del medborgerliga rättigheter, och dessutom har regimen utsatt dem för ständigt förtryck, förföljelse, trakasserier, fängelse och tortyr. Kurdiska folket har genom sin politiska rörelse och sina civila och människorätts organisationer kämpat för sina mänskliga rättigheter, och i sin kamp har detta folk aldrig använt våld utan endast fredliga politiska metoder men regimen har förtryckt, torterat och mördat kurder. Regimens rasistiska planer och åtgärder mot kurder är flera, vi nämner några här:

 

 

 

Regimen har blivit betydligt mer aggressiv mot kurder de senaste åren. Det kurdiska folket behöver nu mer stöd än någonsin. Vi hoppas att kurdernas vänner och alla demokratiska krafter arbetar hårt för ett riktigt tryck på den syriska regimen för att upphäva president dekret 49 och att de statslösa kurderna får tillbaka sitt medborgarskap.