Kurdo.org 01.12.2010

Rådet för Syriska kurder i Sverige arrangerade en kurdisk fest

Rådet för Syriska kurder i Sverige arrangerade en kurdisk fest den 27 november 2010. Festen bjöd på härlig musik, dans samt god mat och en del överraskningar. Ca 320 personer var närvarande på festen och fick njuta av den kurdiska musiken. En grupp av kända kurdiska artister deltog i festen Fatê, Narîn Feqe, Cûdî, Isa, Beha Sexo och Hevraz Hesko . Festen var välorganiserad, och väldigt trevlig.

Rådet för Syriska Kurder i Sverige tackar alla medlemmar och gäster och ett stort tack även till våra duktiga artister Fatê, Narîn Feqe, Cûdî, Isa, Beha Sexo och Hevraz Hesko.

Rådet för Syriska kurder i Sverige.

 


kurdo.org 19.11.2010

En stöd dag för Kurder i Syrien

Kurdiska riksförbundet och Rådet för Syriska kurder i Sverige anordnade 13/11-10 en stöd dag för Kurder i Syrien, i Kista träff i Stockholm. Drygt 200 personer deltog i mötet . Av deltagarnavarna var två riksdagsledamöter av kurdiskt ursprung; Jabar Amin (Miljöpartiet) och Ismail Kamil (Folkpartiet). Representanter från olika Svenska politiska partier: Margareta Söderfeldt (Moderaterna) Ann Margrethe Liv (Vänsterpartiet), Fredrik Malm (Folkpartiet), Jacob Johansson (Vänster Partiet) och den Syriske författaren Rimon Majon.

Mötet hade två huvudämnen:

Man tog även upp: allmänt om kurder i Syrien politiskt och historiskt, deras lidande och deras politiska fredliga kamp mot förtryck och för sina mänskliga rättigheter.

Det kom fram några konkreta förslag:

1-      Ett nätverk i Sveriges riksdag för kurdiska frågan.

2-      Hjälp för politiska kurder i syriska fängelser (fond, samling..)

3-      Prioritering vad gäller syriska kurders frågor och en praktisk plan för detta.

4-      Förbättra asyllagar och underlätta för asylsökande kurder från Syrien.

5-      Ställa de ansvariga i syriska regimen inför europeiska och internationella domstolar för deras brott mot mänskliga rättigheter för kurdiska folket och bilda en juridisk kommitté för detta.

Rådet för Syriska kurder i Sverige.


Kurdo.06.11.2010

                                                                                                                    

En dag för Statslösa Syriska kurder!

Det finns kurder här i Sverige som själva har upplevt hur det är att vara statslös i sitt eget land och ca 300 000 kurder i Syrien är statslösa. De saknar alla medborgerliga rättigheter.

Vi vill med denna dag att lyfta fram statslösa kurders situation och konsekvenserna av det så kallade presidentdekret 49 som hindrar kurder att köpa och sälja mark, fastighet och andra egendomar.

Ditt stöd och deltagande är viktigt!

                                    Datum: 2010.11.13

                                    Tid: 13.00-16.00

                                     Plats: Kista träff /stora salen

Välkommen

Kurdiska Riksförbundet i samarbete med Rådet för Syriska Kurder i Sverige

 


Kurdo.21.10.2010

Fortsatt förföljelse och arrestering av kurder i Syrien

I uttalande från MAD (Syriska kommitteen för mänskliga rättigheter) 18/10-2010, arresterades den kurdiske aktivisten Isa Hasso född 1952, i staden kamishli av Statens Säkerhets Polis, Isa Hasso är medlem i Party rådet i PYD (Kurdiska demokratiska union partiet i Syrien), han har varit fängslad och torterad av syrisk säkerhets polis tre gånger tidigare och vid ett tillfälle var han i fängelse i mer än ett år.  Enligt uttalandet så hade Statens Säkerhets polis arresterat en annan kurd: Abdul Qadous Hesen from Kamishli, Abdul Qadous var fängslad även förra året i 6 månader av en annan gren av syrisk säkerhets polis (Politiska Säkerhets Polis) .

Det framgår från uttalandet att en tredje kurd som heter Nawaf Khalil, arresterades av Statens säkerhets polis för ca 2 månader och det finns inga uppgifter om honom sedan dess .

Uttalandet är rubricerat i sajten http://www.gemyakurda.net/

 

Continued persecution and arrest of Kurds in Syria:

In a statement by MAD (The Syrian Committee for Human Rights) 18/10-10

Syrian State Security Police arrested 16/10-10 a Kurd activist known as Isa Hasso in the town kamishli, Isa is born 1952, he is a member of the party Council in PYD (The Kurdish democratic union party in Syria), he has been arrested 3 times before and on occasion he was in jail for over than a year.

According to the same statement the State security Police arrested another kurd known as Abdul Qadous Hesen from Kamishli , he was arrested even last year by another branch of security police called Political Security Police  and was in jail for 6 months. The statement shows that a third Kurd known as Nawaf Khalil arrested by The States Security Police about 2 months ago, and no one knows where hi is now.

The statement was published at a Kurdish site: http://www.gemyakurda.net/

 


Kurdo.org 30-09-2010

Fler kurder fängslas i Syrien

Kurdiska Kommittén för Mänskliga rättigheter i Syrien (Alrased/Observatör) meddelar i ett uttalande 24/9-10 att den kurdiske aktivisten Jamal Manje arresterades 21/9-10 av Politisk Säkerhets Polisen i Syrien.

Jamal Manje är från staden Kamishli, han jobbade tidigare som lärare men blev avstängd från sitt jobb av politiska skäl.

Om aktivisten Jamal Manjeh har även en annan kurdisk Organisation (DAD) uttalat sig och enligt DAD Arresterade syriska säkerhets polis en annan Kurd som heter Massoud Silo Bashouk, han är från början från byn Derona Aghe, nära staden Derik, han greps vid gränsen till Turkiet medan han var på väg till Tyskland via Turkiet, Massoud är bosatt i Tyskland, men han var på besök i hemlandet .

http://www.dadhuman.info/  

More Kurds poisoned in Syria

The Kurdish Committee for Human rights(Alrased/Observer) in Syria announced in a statement 24/9-10 that a Kurdish activist know as Jamal Manje was arrested 21/9-10 by Political Security police in Syria. Jamal Manje is from the town Kamishli, he worked previously as a teacher but suspended from his job for political reasons. Even another Kurdish organization (DAD) hade announced about Jamal s arrest and according to DAD another Kurd known as Massoud Silo Bashouk was arrested by The Security Police in Syria the same day. Massoud has been living in Germany for a while but he was visiting his homeland, he is originally from a village near the town Derik in the Kurdish area in Syria.

For more info.

http://www.dadhuman.info/  


Kurdo.org 29-09-2010

Oskyldiga kurder förföljda i Syrien

Ett uttalande från Kurdistans Demokratiska konvergens party i Syrien 19/9-10:

Enligt detta uttalande, en kurd greps 12/9-10 av Politiska Säkerhets Polis (en gren av syriska säkerhets polis)

 

Han heter: Muslem Hissen Abbas född 1975,från Byn Tilkarem, vilken hör till lilla staden Darbasiya i Länet Al Hassaka.

Uttalandet är publicerat i sajten GemyaKurda 20/9-10.

www.gemyakurda.net

According to a statement (19/9-10) from Kurdistan Democratic Convergence Party in Syria, another Kurd arrested 12/9-10 by Political Security Police (a branch of security police in Syria).

His name is Muslem Hissen Abbas born 1975; he is from the village Talkarem, near the little town Darbasiye in the province Al Hassaka.

The statement is published 20/9-10 in:

www.gemyakurda.net

Kurdo.org 29-09-2010

Fortsatt förföljelse av kurder i Syrien


Enligt ett uttalande(22/9-10) från Kurdiska Organisationen för försvar av mänskliga rättigheter och allmänna friheter i Syrien (DAD), greps två kurder i Damaskus 2010-09-20  av en gren av syrisk säkerhets polis som kallas den Politiska säkerhets polis . De två anhållna kurder heter:

De två som många fler kurder bor i förorten Wadi Almasharih(Zor ava), i denna förort bor många kurder som har flytt från sina hemtrakter i kurdiska områden i Syrien för att kunna få arbete i huvudstaten Damaskus och försörja sina familjer men syriska säkerhets polis förföljer dem även där.

För mer information:

http://www.dadhuman.info/                                                  

According to a statement (22/9-10) from The Kurdish Organization for defense of Human rights and public freedoms in Syria, Tow Kurds were arrested in Damascus 20/9-10 by a branch of security police in Syria called Political Security Police. These tow persons are:

These tow men as many other Kurds live in the suburb of Damascus known as Wadi Almasharih (Zor Ava), those Kurds moved from their home in Kurdish regions in Syria  to be able to find work in main state Damascus and provide for their families, but security police persecuting them even there.

http://www.dadhuman.info/


Kurdo.org 19.09.2010

Fyra syriska kurder gripna i Syrien

Enligt ett uttalande från två kurdiska organisationer i Syrien:

Den 15/9-2010 Arresterades fyra kurder från staden Amuda i det kurdiska området i nordöstra Syrien av en gren av säkerhets polis som kallas för statens säkerhets polis. De greps i staden Kamishly som ligger i samma område.

Gripandet av kurder i Syrien sker nästan dagligen, en del har blivit fängslade och torterade av den syriska säkerhets polis flera gånger och en av dem är den sistnämnda i listan: Salah Said Shekhmous.

Rådet för Syriska kurder i Sverige


Kurdo.org 15.09.2010

Ismail Abdi, tysk medborgare av kurdisk ursprung  anhållen i Syrien

En styrelse ledamot i förtroenderådet för "Kommittéer för Försvaret av Demokratiska Fri och Mänskliga rättigheter i Syrien" CDF-Sy arresterades av syrisk säkerhets polis i Aleppo flygplatsen i Syrien den 23 augusti 2010. Han var med sin hustru och sina barn på väg till Tyskland, där de bor sedan 1997, Han är tysk medborgare sedan 2007.

Ismail är Kurd från Syrien, han är 50 år. Hustrun och barnen fick resa men han blev anhållen och sedan dess är han försvunnen .

Ismail har några kroniska sjukdomar enligt CDF-Syr, han har astma , kronisk esofagit och migrän .

för mer information gå till: www.cdf-Sy.org

Rådet för Syriska kurder i Sverige


Kurdo.org 25-08-2010

Valet 2010

Snart är det val i Sverige.

Det är bara några veckor kvar till valet. Söndagen den 19:e september är det val till riksdag, kommun och landstings fullmäktige.


Vi uppmanar våra medlemmar och andra kurder i Sverige att delta aktivt i valet. Vi vill även påminna er att det finns tio tals kandidater av kurdiskt ursprung och de hör till olika politiska partier.

 
Era röster är väldigt viktiga och hög valdeltagande förstärker naturligtvis demokratin.
 

Rådet för Syriska Kurder i Sverige

Styrelsekommitté


 

Kurdo.org 25.04.2010

Årsmöte

 Välkomna till 6-e årsmöte för Rådet för syriska kurder i Sverige/EKSS.

 Datum: 22 maj 2010

 Tid: 13.00-17.00

 PLATS: Kurdiska Riksförbundet/ Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê(FKKS)

 Duvbovägen 59, 163 43 Spånga

 Rådet för Syriska Kurder i Sverige

  Styrelsekommitté

 


 

Kurdo.org 14.03.2010

 

Seminarium till minnet av 12-Mars upproret(6-års minne)

 

 

Lördagen den 6 Mars 2010 arrangerade EKSS i samarbete med Kurdiska Riksförbundet ett seminarium till minnet av 12-Mars upproret(6-års minne) i ABF-huset i Stockholm. Arrangemanget blev välbesökt och innehållsrikt. Cirka 150 personer med intresse för kurdfrågan i Syrien deltog i seminariet.

 

Programmet började med filmvisning, en 10 min dokumentär om 12 Mars upproret därefter tog representanter för en rad organisationer och politiska partier plats i talarstolen och lade fram sin syn på kurdfrågan i Syrien. Bland talarna fanns 

 

-          Claes Nordmark representant för socialdemokraterna och ansvarig för socialdemokraternas kurdnätverk.  

-          Shermin Bozarsalan, styrelseordförande för kurdiska riksförbundet.

-       Martin Andreasson från folkpartiet. 

-          Caroline Szyber från kristdemokraterna, politisk sakkunnig på riksdagskansliet med ansvar för EU, internationell, säkerhets- och försvars politik.

-         Seytkhan Anter från CHAK/ the centre of Halabja against anfalization and ginocide of kurds.

-          Amine Kakebaveh från vänsterpartiet 

     

      samt representanter för en rad kurdiska och syriska partier/organisationer tex. KDP- Iran, oppositionsalliansen Damaskus deklarationen mm. Samtliga talare visade både engagemang och god kunskap i det aktuella frågan, de var eniga om att kurdernas situation i Syrien är extremt svår och att omvärlden hittills inte visat det stöd som behövs för att bättra situationen, de var eniga också om att alla måste inom sina partier arbeta för att Sverige ska engagera sig i frågan både på nationell nivå och på EU-nivå.

 

      Seminariet avslutades med 2 analytiska inlägg av Osman Aytar, universitetslektor inom sociologi på stockholmsuniversitet och Taha Barwary fd minister i KRG och chef för KRGs representation i Norden. 

 

Se Bilder


 

Kurdo.org 28.02.2010

Inbjudan

Rådet för syriska kurder i Sverige/EKSS arrangerar i samarbete med kurdiska riksförbundet/FKSS ett seminarium till minnet(6 årsdagen) av 12-Mars upproret med filmvisning, tal och analyser. Tid och plats enligt nedan. Varmt välkomna  
 

Plats:  ABF-huset, Sveavägen 41

Datum: lördagen, 2010-03-06; 13:00-15:30

Rådet för Syriska Kurder i Sverige

----------------------------------------------------------

Snart är det 6-årsdagen för den civila 12-Mars upproret som startade 12/3-2004 i staden Qamislo/Al-Qamishli och spred sig inom ett par dagar till alla kurdiska områden i Syrien . Upproret slogs ner brutalt efter 1 vecka, 30 tal människor dödades och 50 tal skadades av regimens säkerhetsstyrkor med efterföljande massaresteringar, förföljelse och kidnappningar mot kurdiska aktivister .

De som gav order och de som skött med skarp ammunition mot civila befolkningen går fria. Regimen har förbjudit alla former av utredning undersökning kring händelserna.

Upproret visade att människor trots alla år av diktaturstyret inte gett upp hoppet och är beredda att kämpa för bättre framtid och värdigare liv,  men den visade dessutom att regimens vanstyre har skapat så mycket desperation och hat som mycket lätt kan leda till storskaliga konflikter och instabilitet i landet.

Många hade hoppats att upproret ska få regimen att inse allvaret i situationen, ta sitt ansvar och inleda någon form av reform och försoning, men så blev det dock inte.

Nu 6 år senare kan man konstatera att situationen inte blivit bättre utan snarast tvärt om. Den totalitära vanstyret med drygt 40 år långa undantagstillståndet och enpartistyret fortsätter , detta har inneburit avsaknad av mänskliga och demokratiska rättigheter på individ- och gruppnivå,  de hårdhänta repressalierna mot oliktänkande och demokratirörelsens aktivister fortsätter med alltfler arresteringar och kidnappningar av ledande oppositionella politiker och intellektuella i hela landet.

För kurdernas del har regimens politik inneburit dessutom att hundratusentals kurder sedan drygt 40 år förklarats som statslösa och fråntagna i princip alla rättigheter. Arabiseringspolitiken intensifieras år för år genom olika styrmedel och tvångsåtgärder som att konfiskera mark från kurdiska bönder, bygga ut arabiska bosättningar i de kurdiska områdena. Tvinga arabiska namn på kurdiska städar, byar och geografiska landmärke. Göra det omöjligt att registrera nyfödda barn med kurdiska namn och förbjuda undervisningen på kurdiska .

Förtrycket mot Kurder har efter 12-Mars upproret blivit grövre, mer systematiskt och planlagt, ett exempel på detta är presidentdekret Nr 49 från 2008 09 10 med syftet att tvinga kurder att lämna sina ursprungliga områden genom att skapa extrema försörjningssvårigheter och har redan lett till att hundratusentals kurder tvingats ut från sina områden. 

En ny smärtsam och skrämmande fenomen som tagit fart efter upproret är ”oförklarlig” galopperande ökning av antalet dödade kurdiska ungdomar under värnplikten, sammanlagt har 35 värnpliktiga kurder dödats sedan upproret, de flesta med skottskador, mörkertalet kan vara stort. Även här har regimen tabubelagt all for av utredning. För dem som är intresserade kan vi presentera information kring varje enskilt fall.

Vi tror att Sverige både på egen hand och inom ramen för EU och FN , med hjälp av diplomatiska samtal och olika påtryckningsmedel kan göra en insats , få syriska regimen att ta sitt ansvar och öppna vägen för en reform- och försoningsprocess, sätta stopp för undantagstillstånd och repressalier i hela landet och erkänna kurdernas existens och deras rättigheter.

Rådet för syriska kurder i Sverige/EKSS


Kurdo.org 28.02.2010                                                                                                                          

Till Sveriges utrikesminister Carl Bildt                                                                                                        2009 10 04

Till Sveriges EU-ministern Cecilia Malmström                    

Till utrikesutskottet i Sveriges Riksdag

Till Sveriges ambassad i Damaskus

Vi skriver till er för att utrycka vår oro över kurdernas situation i Syrien, denna fråga som rör drygt 2 milj människors öde och som varit i skymundan under många år börjar få alltmer akut karaktär senaste åren.

Som ni vet råder det undantagstillstånd i Syrien sedan drygt 40 år, detta har betytt avsaknad av demokratiska och mänskliga rätigheter både på individ- och gruppnivå i hela landet, men för kurdernas del dessutom extremt missgynnande social och ekonomisk politik i kurdiska områdena och stora ingrep på allt som symboliserar kurdernas nationella identitet. Arabiseringen av kurdiska områden fortsätter och intensifieras för varje år. 

Den styrande Bath partiet har sedan mer än 40 år öppet deklarerat och aktivt verkat för att förvandla Syrien till ett ”rent” arabiskt land vilket haft förödande konsekvenser mot alla religiösa och etniska minoriteter i landet.

För att bryta ner den kurdiska gruppen har en rad sk ”projekt” och politiska ingripande genomförts. Först var det ”Folkräkningsprojektet = Meshroo al-ihsa” 1962 som förklarade hundra tusentals kurder statslösa och därmed fråntagna i princip ALLA rättigheter.

Därefter genomfördes projektet ”Arabiska bältet = Alhizam alarabi” 1973-1975 och som resulterades i att stort antal arabiska bosättningar byggdes i de kurdiska områdena.

Senast var det president dekret nr 49 från 2008 09 10 som i praktiken gör det omöjligt för Kurder att köpa, sälja eller hyra (mer än 3 år) mark, bostäder och övriga anläggningar i de kurdiska områdena, vilket å ena sidan stryper näringsverksamheten och skapar extrema försörjningssvårigheter för kurdiska befolkningen som tvingar de i exil, och å andra sidan ger säkerhetstjänsten ”laglig” rätt att i detaljer styra VILKA som kommer att äga mark och anläggningar i kurdiska områdena i framtiden.

Regimen i Syrien har med hjälp av sina överdominerande massmediala resurser, diplomatiska medel och massiva repressalier gjort omöjligt för Kurder i Syrien att göra sin röst hörd. Kurdiska representanter och ledare har under många år försökt få kontakt med politiska ledningen i landet men har konsekvent hindrats och nekats.

Mot den bakgrunden anser vi, att vi som svenska medborgare och som kurder har skyldighet att vända oss till er och informera om att den kurdfientliga politiken med totalt förnekande av kurdernas rättigheter har under årtionden skapat ett stort mänskligt lidande, lett till mycket hopplöshet och desperation, banat vägen för instabilitet och flera farliga händelser de senaste åren.  

Regimens politik och omvärldens tystnad gör att kurdiska minoriteten känner en bifogad oro för sin existens som en grupp.

Vi vänder oss till er för att vi tror att Sverige både på egen hand och inom ramen för EU, särskilt nu som ordförande land kan med hjälp av olika diplomatiska medel få politiska ledningen i Syrien att inse allvaret i situationen och inta en ansvarsfull och mer human hållning gentemot Kurder.

Vi tror och hoppas att vår regering har både vilja och möjlighet att ta initiativet till att aktualisera denna fråga vid EU,s förhandlingar med syriska ledningen.

Rådet för syriska kurder i Sverige/EKSS


2009-12-30 kurdo.org

HRW: Förtryck av kurdiska politiska och kulturella rättigheter i Syrien

I en ny rapport uppmanar Human Rights Watch den syriska regeringen att sluta förföljelse av kurder i Syrien. En omfattande rapport som visar hur syriska regimen systematiskt utför fientliga handlingar mot kurdiska folkets politiska och kulturella rättigheter. Rapporten släpptes den 26 november 2009.

 

Läs hela rapporten, klicka på "Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria ( 2009, HRW)" i högra fältet.


 

2009.09.06 Kurdo.org

 

 

Human Rights Watch (HRW) är en av de få organisationer som gjort seriösa försök att närma sig kurdfrågan i Syrien. HRW,s rapport " Syria the silenced Kurds" från Okt 1996 är en av de bästa dokumenten som beskriver kurdernas situation i Syrien. Situationen har tyvärr inte förbättrats på något sätt sedan rapporten kom ut, trots att rapporten 13 år gammal är den fortfarande relevant och aktuell i högsta grad.

För att se hela rapporten klicka på "Syria the silenced Kurds" i högra fältet.

 


 

2009-02-13 kurdo.org

 

Dekret 49

Syriens president Bashar Al-Asad undertecknade i 2008-09-10 dekret Nr 49 som i korthet betyder att det krävs ”tillstånd” för att sälja, köpa, eller hyra ( mer än 3 år)  mark, bostäder och anläggningar i vissa ”gränsområde” men både ”tillstånd” och ”gränsområde” har utformats på ett sätt som gör att dekretet i praktiken innebär att det blir förbjudet för Kurder att köpa, eller hyra mark, bostäder och anläggningar i de kurdiska områdena.

Detta dekret har sitt ursprung i dekret Nr 193 från 1952 04 03, som efter vissa ändringar ersattes av dekret Nr 41 från 2004 10 26, som i sin tur efter ytterligare förändringar ersattes av det aktuella dekretet (49)

”Gränsområden” som omfattas av dekretet bestämdes i separata dekret från försvarsministern eller presidenten, först var det dekret Nr 2028 från 1956 06 04, ersattes av dekret Nr 1360 i 1964 11 11 och slutligen ersattes av dekret Nr 432 från 2008 11 20.     

Där det ”behövs”  har ”gränsområdet” vidgats till onormala proportioner för att det ska innefatta alla kurdiska områden i landet, tex hela Al-Hasaka provinsen(Större delen befolkad av Kurder) med en yta lika stor som hela Libanon förklarats som gränsområde utan närmare förklaring eller motivering.

 ”Tillståndet” betyder att varje sälj, köp eller hyr kontrakt måste godkännas i tur och ordning av jordbruks-, försvars- och inrikesministeriet. Den som vill köpa, sälja eller hyra ska lämna ansökan till jordbruksministeriet som gör utredning och bedömning av lämpligheten, om den blir godkänd går den vidare till försvarsministeriet som gör förnyad utredning och bedömning och om den blir godkänd även där så går den vidare till inrikesministeriet för ytterligare utredning och bedömning. Säkerhetstjänsten involverat i proceduren från början till slut. Om svaret blir nej i någon av instansarna så är den slutgiltig och kan inte överklagas.

Alla som känner till situationen i Syrien kan lätt konstatera att sådant tillstånd är en omöjlighet för den absoluta majoriteten av Kurder. Dekretet stryper näringsverksamhet och ger regimen ”laglig” rätt att via säkerhetstjänsten selektera och i detaljer styra vilka som kommer att äga mark, bostäder och anläggningar i de berörda områdena.

Precis som i tidigare kurdfientliga dekret och projekt nämns kurderna inte i dekret 49, dessutom innefattar dekretet vissa områden med arabisk befolkning för att den ska formellt och juridiskt se ”korrekt” ut, men i verkligheten är dekretet en fortsättning för tidigare kurdfientliga lagar och projekt, t ex ”Statistik projektet” 1962 som förklarade hundratusentals kurder statslösa, och projektet ”Arabiska bältet” som genomfördes i 1975 och resulterades i att stort antal arabiska bosättningar byggdes i de kurdiska områdena.

De kurdiska områdena varit utsatta för diskriminerande behandling, missgynnande ekonomisk politik och arabiseringskompani sedan många år, stora ingrepp gjorts mot allt som symboliserar Kurdernas nationella identitet. Undervisningen på kurdiska förbjuden, arabiska namn tvingas på kurdiska byar, och städar. Dramatiska demografiska förändringar har gjorts i kurdiska områden genom att förklara hundratusentals kurder statslösa och bygga arabiska bosättningar. Under alla förhållanden har jordbruket i första hand och byggbranschen i andra hand varit livlinan som gjorde möjligt för Kurder att fortsätta leva i sina ursprungliga områden. Dekret 49 slår just mot de branscherna, den är väl genomtänkt plan med syfte att tvinga kurder i exil genom att skapa extrema försörjningssvårigheter för dem.

Som redan nämnts ovan så har dekretet sitt ursprung i ett annat dekret från 1952 som hade i princip samma restriktioner, men människorna i berörda områden kunde ändå klara sig framtill nu, eftersom tidigare dekret gällde endast jordbruksmark, och det fanns små juridiska marginaler som gjorde det möjligt att upprätta olika former av privata kontrakt och överenskommelse som inte krävde ”tillstånd” och var giltiga på lokal nivå. Nu är läget helt annat, eftersom Dekret Nr 49 gäller alla typer av mark och anläggningar och dessvärre ogiltigförklarar alla typer av kontrakt och överenskommelse som upprättats utan det ovanbeskrivna ”tillståndet”, Till exempel om ett nygift par från Staden Derik (Al-Malikya) vill köpa en 2-rummare, eller om en advokat, en läkare eller en bokhandlare vill hyra en lokal för sin verksamhet i staden Qamishlo (Al-Qmishli) , eller om en familj vill köpa en godis kiosk i staden Afrin  så måste alla ha ett tillstånd enligt ovanbeskriven procedur för att få en kontrakt.

Dekret 49 skapar extrema försörjningssvårigheter för befolkningen, och ger regimen möjlighet att i detaljer styra vilka som kommer att äga mark bostäder och övriga anläggningar i kurdiska områdena i framtiden. Regimen strävar efter att tömma kurdiska områdena på kurdiska befolkningen för att nå en total arabisering i landet. Den kurdiska minoriteten i Syrien känner en bifogad oro för sin existens som grupp. Kurdiska ledare har länge ansträngt sig för att få kontakt med politiska ledningen i landet framförallt presidenten men har konsekvent hindrats.

I Syrien finns det ett tiotal kurdiska partier och organisationer som verkar för en fredlig  lösning på kurdfrågan i landet, de har länge försökt att etablera någon form samförstånd med regimen och ansträngt sig för att få regimen att ta mer ansvarsfull hållning gentemot kurdiska befolkningen men utan resultat.

Förutom extrema försörjningssvårigheter har dekret 49 skapat mycket desperation, hopplöshet och misstro gentemot regimen bland kurdiska befolkningen, som dessutom blivit mycket mer kritisk gentemot kurdiska partier och organisationer, allt fler Kurder tror att deras organisationer har satsat alldeles för mycket kraft och för länge på att hitta samförstånd med regimen och inte gjort mycket för att internationalisera kurdfrågan, de menar att regimens konsekvent arroganta och förnekande attityden mot Kurdernas blygsamma krav visade från början att det inte fans grund för samförstånd. Många Kurder är besvikna att deras partier inte kunnat eller inte vilat att inse detta och vill att man nu ska  ägna sina krafter åt att internationalisera Kurdfrågan.  

 

2009.05.31 kurdo.org

Hårt förtryck av kurder i Syrien

Kurder i Syrien förföljs, förtrycks och mördas. De bryts ned socialt, ekonomiskt och politiskt. Sverige och EU måste ökar kunskaperna om kurderna i Syrien och protestera mot Bashar al-Assads regim, skriver Medya Hajo.
 
I mars är det fem år sedan oroligheterna utbröt i sydvästra Kurdistan (norra Syrien) mellan kurder och arabnationalister i samband med en fotbollsmatch. Sedan dess har situationen för den kurdiska befolkningen i Syrien förvärrats och tros försämras ytterligare, i synnerhet för de statslösa kurderna.

Genom systematiska förföljelser och lagändringar har den Syriska statsmakten förtryckt kurderna under lång tid. Men omvärlden vet väldigt lite om detta. Vilken upplysning får vi när den kurdiska frågan hamnar i skymundan och syriska medier sedvanligt censurerar och manipulerar information?

Kurderna är den största icke-arabiska minoriteten i Syrien och utgör 10 procent av befolkningen, det vill säga uppemot 2 miljoner människor. Kurderna i Syrien är också mindre politiskt aktiva jämfört med kurder i Turkiet, Irak och Iran. Trots detta har kurder levt under konstant statlig repression och lever under de mest inhumana omständigheter. Låt oss blicka tillbaka i tiden.

Ända sedan 1960-talet har den syriska statsmakten bedrivit en arabiseringspolitik gentemot kurder i Syrien, som än i dag sker i tystnad. Syftet är att slå sönder kurdiska krav på självstyre och i fascistisk anda markera arabisk överhöghet.

Som ett led i denna politik fråntogs 200 000 kurder sitt syriska medborgarskap år 1962. Dessa statslösa saknar identitetshandlingar och kan varken äga tillgångar, rösta, ingå lagligt äktenskap, lämna eller återvända till Syrien, få tillgång till vård eller ta ut sin examen.

I dag är det uppemot 300 000 människor som tillhör denna grupp och klassificeras som "flyktingar". Även omfattande etnisk rensning har genomförts. År 1975 omflyttades närmare 100 000 kurder från 300 byar och ersattes av araber. Kurdiska namn på städer och byar har ersatts av arabiska namn.

Det kurdiska språket är ännu inte offi­ciellt erkänt i Syrien. Medan andra minoriteter såsom armenier, assyrier och judar tillåts driva privata skolor, är kurder förbjudna att göra detta.

I kurdiska områden förbjuds affärsverksamheter att ha kurdiska namn. Förbudet gäller inte arabiska och armeniska.

Våldsamheterna i samband med fotbollsmatchen 2004 var en etnisk konflikt där kurder attackerades verbalt och fysiskt. Följden blev att några personer dog. Efter mat­chen attackerade syrisk polis tillsammans med ultranationalisterna kurdiska demonstranter med skarp ammunition där polisstyrkor, stridsvagnar och helikoptrar fanns på plats.

Hela staden Qamishlo belägrades. Över 50 människor dödades och 2 000 personer greps i en regelrätt massaker.

Detta fortsatte med plundring och vandalisering av kurdiska butiker och hem. Amnesty International och Human Rights Watch rapporterar om "försvinnanden" och tortyr i fängelser.

Kurderna i Syrien är hårt kontrollerade av säkerhetspolisen. Detta gäller också dem utan­för landet. Kurder som reser från Europa till Syrien förhörs och förnedras. I Sverige och andra länder har den syriska ambassaden agenter som skickar namn och bilder på personer som deltar i demonstrationer till regimen i Damaskus.

Våldsamheter har fortsatt. Under det kurdiska nyåret, Newroz förra året dödades fyra unga män och många skadades och frihetsberövades. Sådant sker också i Turkiet, men skillnaden är att turkiska myndigheter granskas hårdare i och med EU-förhandlingarna.

I Syrien kan militären skjuta rakt in i folkmassor av civila utan att omvärlden reagerar.

Sammanlagt stationerades över 10 000 soldater i västra Kurdistan.

I september 2008 undertecknade president Bashar al-Assad "Dekret 49", som innebär att också kurder som är syriska medborgare stoppas från att köpa eller hyra mark, bostäder och anläggningar.

Lagen innebär att det krävs "tillstånd" för att köpa, sälja eller hyra bostad, mark eller anläggningar i vissa "gränsområden". Dessa gränsområden innefattar i praktiken kurdiska områden såsom Al-Hasakaprovinsen. Byråkratin är invecklad och långdragen, säkerhetspolisen är involverad i processen och beslut går inte att överklaga. I praktiken har man med denna rasistiska lag stoppat kurderna från att genom ägande kunna förbättra sin situation och utveckla sina områden. Syftet är att kurderna ska vara beroende av staten. Beroende underlättar kontroll.

Kurderna i Syrien agerar mot regimen i fredliga demonstrationer men de arresteras och förtrycks brutalt. Människor som förtrycks i sitt eget land behöver omvärldens stöd.

Det är oerhört viktigt att Sverige och EU ökar kunskaperna om situationen för kurder i Syrien och höjer sina röster mot Bashar al-Assads regim.

Om inte omvärlden agerar kommer inte denna utveckling att brytas. Ju längre förtrycket fortgår, desto fler kommer att dödas och förtryckas. Det kurdiska samhället kommer att fortsätta brytas ned socialt, ekonomiskt och politiskt.

 
Medya Hajo
statsvetare och samhällsvägledare
UNT 15/3 2009

18.03.2006 kurdo.org

 

Denna artikel är hämtad från Claes Nordmarks hemsida

Glöm aldrig Halabja

Idag är det den 16/3 2006. Det innebär att det är exakt 18 år sedan Saddam Husseins trupper avfyrade sina giftbomber mot den kurdiska staden Halabja och 5 000 människor fick sätta livet till.

Jag var idag inbjuden av de kurdiska föreningarna i Uppsala att hålla ett tal till minne av Halabja, vilket jag med stolthet gjorde. Nedan kan ni läsa mitt tal samt se bilder från Stora Torget där minneshögtiden hölls.

Jag vill inleda med att berätta att det är väldigt hedrande för mig att ha blivit hitbjuden denna dag för att tala till minne av det fruktansvärda övergrepp som utspelades i Halabja. Det är svårt att sätta ord på en sådan avskyvärd och tragisk händelse i människans historia, men det känns ändå nödvändigt att försöka – för det som hände i Halabja får vi aldrig någonsin glömma och det får heller aldrig någonsin hända igen.

I somras besökte jag Halabja. För den som inte har varit där kan jag berätta att det är en väldigt vacker del av Kurdistan. Där staden ligger mjukt inbäddad bland bergen är det grönare än på många andra ställen och att komma dit känns lite som att anlända till en oas. Just här valde Saddam Hussein att låta sin armé utföra sitt vidriga dåd mot det kurdiska folket. För det var just mot det kurdiska folket som dådet var riktat.

I åratal har kurderna i regionen blivit förtryckta. I Norra Kurdistan har man blivit nekad att använda sitt språk, män och kvinnor har blivit förföljda och torterade av turkisk polis och mördade av den turkiska armén. I Södra Kurdistan har Saddams armé inte visat någon nåd. Kurderna har fått stå ut med etnisk rensning, kemiska stridsmedel och år av brutala övergrepp.

Halabja var därför ingen slump. Det var en välplanerad attack som var en del av en strategi – direkt riktad mot kurderna. Kurdernas strävan efter frihet skulle knäckas till varje pris. Och det rejält. Resultatet blev 5 000 döda kurder – hela familjer utplånade.

Jag fick träffa flera personer som trots allt överlevt attacken. En av dem, Nariman Ali Mohammad, berättade för mig vad som hände. 1988 var han nio år gammal. Nariman kunde plötsligt känna en konstig doft. När han och familjen såg att djuren betedde sig konstigt sprang de genast till ett skyddsrum och överlevde därför. Det gjorde inte två av hans yngre bröder – de hann aldrig till skyddsrummet utan dog på gården utanför.

Innan jag åkte till Halabja blev jag varnad för att äta grönsaker och annat som var producerat i staden, eftersom det – efter 18 långa år – fortfarande finns gift kvar i marken. Detta märkte jag inte minst på alla handikappade barn i staden som fötts efter attacken.

I Halabjas minnescenter fanns det många bilder från dagarna efter attacken. Bilder som visar människor som vrider sig i plågor, är förbrända och saknar ögon. Bilder på hela familjer som ligger döda vid lastbilar de försökt fly i och föräldrar som dött medan de i sina famnar försökt skydda sina barn. I minnescentret spelas det också upp ljud från attacken när bomberna träffar staden, vilket ger den obehagliga känslan att man själv är på plats när bomberna landar med sin dödliga last.

Men attacken mot Halabja lyckades inte knäcka det kurdiska folket. I Södra Kurdistan går utvecklingen nu snabbt framåt. När jag var där i somras såg jag den starka kurdiska längtan efter en välfungerande, öppen demokrati och goda förbindelser med väst. Jag såg glädjen hos människorna att äntligen själva få bestämma över sitt eget öde utan någon som förtrycker dem.

Men det, mina vänner, är i Södra Kurdistan. I Norra Kurdistan – i Turkiet – går utvecklingen fortfarande långsamt. Visst, kurderna får allt mer frihet i och med att Turkiet vill ha sitt EU-medlemskap, men förändringarna sker tyvärr oftare bara på pappret än i verkligheten. Ett stort hinder ligger i landets konstitution som grundades i militärkuppen den 12 september 1980. Landets lagar baseras alltså på en armé vars syfte har varit att trycka ner alla som hävdat att de varit annat än turkar, alla som har velat prata andra språk än turkiska och alla som har velat ha andra namn än turkiska. Kan en sådan konstitution bestå och kurderna fortfarande få sina rättigheter? Trots allt vill jag tro att det är möjligt – i alla fall så länge som Turkiet har möjlighet att bli medlem i EU. Vi som bor i EU har här en skyldighet att se till att Turkiet inte får bli medlem förrän alla EU:s krav har uppfyllts – inte minst de om att minoriteterna i landet måste få sina rättigheter garanterade.

Men låt oss återgå till Halabja, denna vackra stad i de kurdiska bergen. Halabja visar oss att nationell suveränitet aldrig får gå före demokrati och mänskliga rättigheter. Det är vår medborgerliga och demokratiska plikt att hjälpa till att etablera just demokrati och mänskliga rättigheter för våra bröder och systrar i Kurdistan, allt annat är ett humanitärt misslyckande.

Glöm aldrig Halabja.

Tack.

Foto: Alejandro Firpo

 


12.03.2006 kurdo.org

Till Sveriges riksdag

Till Österrikes ambassad i Stockholm

Till EU-representantskapet i Stockholm

Det kurdiska folket i Syrien behöver ditt stöd

I dag lever omkring tre miljoner kurder i den syriska delen av Kurdistan. Kurdiska folket i Syrien saknar alla sina folkliga och medborgerliga rättigheter. De erkäns inte som folkgrupp och betraktas som andra klassens medborgare.

Efter en folkkräkning (som ägde rum den 5 oktober 1962 enbart i det kurdiska området) fråntogs mer än 150 000 kurder i Syrien sitt medborgarskap och därmed kan varken de eller deras barn äga mark och hus, få utbildning eller starta affärsverksamhet. De betraktas som statslösa i sitt eget hemland.

1973 byggdes 40-tal arabiska bosättningar i det kurdiska området som ett led i regimens arabiseringspolitik. Regimen tog kurdisk mark och delade ut den till arabiska bosättare som hämtades från andra delar i Syrien.

Undantagslagar råder i det kurdiska området sedan 1960-talet.

Den 12 mars 2004 deltog det kurdiska i ett folkligt uppror i alla kurdiska städer. Syriska säkerhetsstyrkor och armén började skjuta mot folkmassorna. Tiotals kurder dog och hundratals sårades. Strax efter denna intifadan började syriska myndigheterna arrestera tusentals kurder. Många dog under tortyr i syriska fängelser ochg arrestlokaler.

Vi ber er att ställa er på kurdiska folkets sida i Syrien. Vi vill att ni ska i samband med era kontakter med syriska företrädare ta upp följande synpunkter:

 

Stöd det kurdiska folkets kamp för frihet och rätt till självbestämmande.

 Rådet för syriska kurder i Sverige

 2006-03-10


18.10.2005 kurdo.org

Övergreppen på kurderna i Syrien fortsätter

Oroligheterna som utbröt i samband med en fotbollsmatch mellan kurder och araber i Qamishli den 12 mars 2004, som resulterade i att många kurder dog, fängslades och torterades, fick många att reagera mot Syriens övergrepp på kurder. Vi får dock inte blunda för vad som fortfarande sker idag.

Antalet rapporterade dödsfall till följd av tortyr och misshandel i fängelser ökar. Människor arresteras för att delta i fredliga demonstrationer och för att uttrycka sina åsikter. En kurdisk muslimsk präst, Muhammad Ma'shuq al-Khiznawi var känd och respekterad bland kurder i Syrien. Han var frispråkig, kritiserade våld och uppmanade till reformer i Syrien. I februari 2005 reste han bland annat till Bryssel för att stärka relationerna mellan EU och kurderna i Syrien. Prästen försvann spårlöst den 10 Maj och syriska myndigheter förnekade någon inblandning, men kroppen överlämnades senare till hans familj. Muhammad Ma'shuq al-Khiznawi dog till följd av tortyr.

Den kurdiske författaren och politikern Ednan Besir, medlem i den högsta kurdiska demokratiska unionen i Syrien, reste till Duhok i Irakiska Kurdistan för att delta i en festival för författare. När han återvände till Syrien ville säkerhetspoliser förhöra honom. Den 6 oktober fördes Besir till Damaskus av hemliga poliser, ingen vet något om hans situation.

Även barn utsätts för grymma behandlingar
Fyra barn 12 och 13 år gamla greps efter att ha hamnat i en konflikt med arabiska barn. De kurdiska barnen fördes i april förra året till ungdomsavdelningen i Qamishlis fängelse, där de upprepande gånger utsattes för misshandel och tortyr. Barnens huvud slogs hårt mot varandra och misshandlades med elektrisk kabel.

För 45 år sedan den 13 november 1960, dog 283 kurdiska barn i en brand i en biograf i staden Amude. Orsaken till branden är oklart men eftersom oberoende undersökningar har förhindrats misstänks staten för att hemlighålla sanningen. Sedan självständigheten har Syrien bedrivit en arabiserings politik gentemot kurder och övergreppen fortsätter ännu idag. Ingen får glömma de människor vars öden hamnar i händerna på blodtörstiga mördare.

Medya Haco


09.10.2005 kurdo.org

Motion 2005/06:U227

En sammanhållen politik för det kurdiska folket

av Erik Ullenhag (fp)


PRELIMINÄR VERSION


Sammanfattning

Genom århundraden har det kurdiska folket förvägrats rätten till sin historia, sitt ursprung, sin kultur och sitt språk. Fortfarande förföljs och förtrycks kurder i Syrien, Iran, Irak och Turkiet. Det är ett ansvar för oss som haft turen att födas i fred, frihet och demokrati att ställa upp för dem som inte haft samma tur.

I motionen föreslås att

·            Sverige ska ta fram en samordnad politik för att värna det kurdiska folkets rätt.

·            Det kurdiska folkets rätt till självbestämmande ska erkännas.

·            Sverige ska vara pådrivande för att EU ser till att utnyttja Turkiets vilja till medlemskap för att säkra mänskliga rättigheter och kurdernas rätt i Turkiet.

·            Sverige ska öppna ett konsulat i Region Kurdistan i Irak.

·            EU-kommissionen ska öppna ett delegationskontor i Region Kurdistan i Irak.

Förslag till riksdagsbeslut

1.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör arbeta för en samordnad svensk politik för det kurdiska folket.

2.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om det kurdiska folkets rätt till självbestämmande.

3.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vilka krav EU skall ställa på Turkiet som ansökarland.

4.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att upprätta ett svenskt konsulat i södra Kurdistan (region Kurdistan i Irak).

5.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör verka för att EU-kommissionen öppnar ett delegationskontor i södra Kurdistan (region Kurdistan i Irak).

Motivering

Det kurdiska folket är ett av Mesopotamiens äldsta folkslag. Kurderna har levt i samma område sedan 4 500 år tillbaka och är ättlingar till mederna, ett indoeuropeiskt folk som slog sig ned bland de klippiga Zagrosbergen 2000 f.kr.

Det kurdiska folket har under århundraden förvägrats rätten till sin historia, sitt ursprung, sin kultur och sitt språk. Miljoner kurder har fallit offer för förtryck i Syrien, Iran, Irak och Turkiet. Regimer har kommit och gått och namnen på förtryckarna växlat - men övergreppen gentemot världens 30-40 miljoner kurder har bestått.

Sverige har i perioder gjort stora insatser för det kurdiska folket och många kurder som tvingats fly har fått en fristad i vårt land. Vad som däremot saknats och fortfarande saknas i svensk utrikespolitik är en samordnad politik för att värna det kurdiska folkets rätt. Att så är fallet är förvisso naturligt i och med att den internationella arenans aktörer i första hand är nationer. Frågor om kurders rättigheter har lyfts fram i förhållande till Syrien, Iran, Irak och Turkiet, men någon samlad strategi för att värna det kurdiska folkets rätt har aldrig tagits fram.

Sedan kalla krigets slut och murens fall har folkrätten genomgått en dramatisk och positiv utveckling. Det är numera självklart att lyfta fram människors, inte bara staters, rätt och att utkräva individuellt ansvar av förtryckarna inom ramen för ett internationellt regelverk. Mot den bakgrunden bör även svensk utrikespolitik förnyas. Det är i dag naturligt att inte se frågan om kurdernas rätt endast som en fråga som behandlas i förhållande till Syrien, Iran, Irak och Turkiet, utan det borde finnas en samlad strategi för hur Sverige ska verka för att kurdernas rättigheter värnas. Vad som sker i en del av Kurdistan är dessutom relevant för vad som sker i andra delar av Kurdistan. Mot den bakgrunden bör regeringen ta fram en samordnad politik för det kurdiska folket. Inom ramen för den samlade strategin ska Sverige bl.a. agera mot den syriska regimens förtryck av kurderna och Syriens arabiseringspolitik, den islamistiska regeringens övergrepp mot kurder i Iran, stödja den demokratiska utvecklingen i Region Kurdistan i Irak och hjälpa de kurder som Saddam Hussein drev på flykt från Kirkuk att återvända samt ständigt se till att EU tar upp frågan om kurdernas rätt i samarbetet med Turkiet.

Strategin bör byggas utifrån följande tre övergripande principer.

·            Det kurdiska folkets existens ska erkännas av alla stater. Kurders mänskliga rättigheter måste värnas. Sverige ska i alla relevanta internationella sammanhang kritisera de övergrepp mot kurder som sker i Syrien, Iran, Irak och Turkiet.

·            Det kurdiska folket har rätt till självbestämmande och Kurdistan ska få ett internationellt erkännande som geografiskt land. Det är kurderna själva i de olika delarna av Kurdistan som ska avgöra vilket land de ska tillhöra och hur de ska styras.

·            Det kurdiska folkets rätt till sin historia, sitt ursprung, sin kultur och sitt språk ska respekteras. I alla delar av Kurdistan ska det vara möjligt att tala kurdiska, bedriva kurdiska skolor och bejaka den kurdiska identiteten.

Turkiets eventuella EU-medlemskap.

I en inte alltför avlägsen framtid borde Turkiet kunna bli medlem i EU. För att så ska bli fallet är dock ett icke förhandlingsbart krav att Turkiet blir en fullvärdig demokrati som fullt ut respekterar mänskliga rättigheter och det kurdiska folkets rätt.

Turkiets strävan efter EU-medlemskap öppnar stora möjligheter för att förbättra situationen vad gäller mänskliga rättigheter och för det kurdiska folket. Sverige ska, inom ramen för EU-samarbetet, vara pådrivande för att frågan om det kurdiska folkets rätt hela tiden finns på dagordningen. Det är centralt att EU utnyttjar den möjlighet att en gång för alla få slut på Turkiets förtryck av den kurdiska minoriteten som Turkiets vilja till EU-medlemskap öppnar.

Öppna ett konsulat i södra Kurdistan (norra Irak).

Bombningen av Halabja den 16 mars 1988 med kemiska vapen innebar att minst 5 000 oskyldiga civila kurder omedelbart avled. Deras enda brott i den irakiska regimens ögon var att de var kurder. Det fasansfulla som hände i Halabja är den kanske tydligaste bilden av det förtryck som Saddam Hussein och hans regim stod för. Tre decennier av politisk terror har nu äntligen kommit till sitt slut; Saddam Hussein, en av historiens mest brutala diktatorer, är tillfångatagen och står inför rätta.

Gripandet av Saddam Hussein har gjort att många kurder känner hoppfullhet inför framtiden och utvecklingen av Irak; en framtid av demokrati, federalism och pluralism. Miljoner kurder kan nu känna sig övertygade om att symbolen för brutalitet och diktatur inte kommer att återvända och sprida skräck och fruktan bland det kurdiska folket. Saddam Husseins kultur av förtryck och tystnad kan nu ersättas med frihet och demokrati.

I södra Kurdistan är samhällsstrukturen väl utvecklad genom det lokala kurdiska självstyret. En väg för Sverige att stödja det lokala självstyret skulle vara att öppna ett konsulat i södra Kurdistan. Handel och företagsamhet är en hävstång ur fattigdom. Genom att Sverige öppnar ett konsulat i det kurdiska självstyret i Region Kurdistan i Irak kan kontaktytorna mellan Sverige och de kurdiska områdena stärkas.

För svensk del skulle ett konsulat ge en möjlighet att dra nytta av den kunskap som många svenska kurder besitter och som bör kunna användas för att uppnå ökad handel mellan Sverige och södra Kurdistan. Ett konsulat i södra Kurdistan skulle dessutom vara ett tydligt ställningstagande från Sveriges sida att vi ger vårt stöd till en federal struktur i det framtida Irak.

Europeiska unionen bör ha en viktig roll i byggandet av demokrati i Kurdistan, liksom för att stimulera handel och kontakter med EU-länderna. Sverige bör därför verka för att EU-kommissionen öppnar ett delegationskontor i södra Kurdistan.

 

Stockholm 28 september 2005

Erik Ullenhag(fp) 


01.07.2005 kurdo.org

 INBJUDAN

Härmed inbjuder vi er till en samling till minne av den rättslärde doktorn Muhammed Messuq El-Khaznawi 40 dagar efter hans dödsfall. Han fördes bort av den syriska säkerhetstjänsten i Damaskus den 10 maj 2005 och återlämnades livlös till sin familj den 1 juni 2005.

Den rättslärde El-Khaznawi verkade mot alla former av terrorism, särskilt terrorn som utövades i islams namn. Han propagerade även för sekulära idéer och krävde ett slut på förtrycket av det kurdiska folket i Syrien och att kurdernas nationella och demokratiska rättigheter skulle erkännas. Dessutom kämpade han alltid för en demokratisk dialog mellan alla religiösa och etniska grupper i Syrien.

Vid sidan om detta spelade El-Khaznawis andliga status en stor roll i spridningen av sina upplysnings idéer bland människor. Därutöver lyckades han tack vare sin karisma locka till sig alla människor oavsett tillhörighet. 

På grund av allt som nämns ovan och ytterliggare andra orsaker, betraktade den syriska regimen den rättslärde El-Khaznawi som en fara som hotade dess förtryckplaner. Därför blev det nödvändigt för regimen till varje pris att göra sig av med honom och försöka få det att inte se ut som ett politiskt mord.

Vi, rådet för syriska kurder i Sverige, välkomnar er till den särskilda samlingen som anordnas till minnet av martyren El-Khaznawi i Stockholm.

Tid: 09.07.2005  kl. 13.00-17.00

Plats: Akallaby-Stockholm

Låt oss jobba tillsammans för att få fram sanningen och avslöja de verkliga mördarna och för att sedan låta dem stå till svars för denna avskyvärda handling.

 

Rådet för syriska kurder i Sverige

Verkställande utskottet

2005-06-30

 


11.06.2005 kurdo.org

Demonstration mot syriska regimen  

 

Stockholm- I dag demonstrerade drygt 400 personer framför syriska ambassaden i Stockholm mot Baath regimens rasistiska politik mot kurder och som protest mot likvidering av den kurdiske rättslärde Maashuq Al-Khaznawi av syriska säkerhetstjänsten. Demonstrationen anordnades av Den politiska kurdiska rörelsen i Syrien – Sverige kommittén, Rådet för syriska kurder i Sverige, Samordningskommittén för kurdiska och kurdistanska organisationer i Sverige, med stöd av Kurdiska riksförbundet i Sverige och Kurdernas initiativ i Sverige. Anordnarna lämnade ett protest brev till syriska ambassaden.

 

Till Syriens ambassad i Sverige

Som ni vet har den kurdiske rättslärde Maashuq Al-Khaznawi bortförts i Damaskus den 10 maj 2005, de syriska myndigheterna lämnade ut hans lik till hans familj den 1 juni 2005 i den syriska staden Der Al-Zour. Dessa myndigheter har hittat på en historia för att lägga skulden på ”en terror grupp med kopplingar till imamen” och var avsiktligt sen med att lämna ut liket för att dölja spåren av tortyr, dessutom har de förhindrat all rättsmedicinsk undersökning som skulle få fram dödsorsakerna. Dessutom tillhör de namn på de misstänkta gärningsmännen som inrikesdepartementet avslöjat människor från Damaskus, Aleppo och Der Al-Zour som har gamla och kända band till säkerhetsapparaterna, och har inte på något sätt någon koppling till familjen Al-Khaznawi. Förutom detta har kommittén för försvaret av de mänskliga rättigheterna i Syrien meddelat att imamen Maashuq har dött under tortyr i syriska fängelser. Dessförinnan hade folk i alla kurdiska och demokratiska kretsar i Syrien enats om att det är omöjligt att genomföra en sådan terrorhandling i Syrien utan något klartecken och vägledning från underrättelseapparaterna. Därför pekar allt på att de syriska myndigheterna bär det direkta ansvaret för denna avskyvärda handling, och denna löjliga historia kan aldrig bli accepterat av någon som har koll på det i Syrien och är därför totalt uteslutet.

 

En annan orsak som bekräftar de syriska myndigheternas direkta ansvar för denna kriminella handling är deras barbariska reaktion på den fredliga demonstrationen som anordnades av de sörjande i staden Qamishlo den 5 juni 2005 som protest mot den officiella påhittade historien om mordet på imamen och för att kräva en oberoende utredning. Många demonstranter sårades och tiotals greps. Över 100 affärer rånades av säkerhetsapparaterna och Baathpartiets milis för att sedan låta området vara ett öppet mål för utpressning och hot om rån och massmord.

 

Al-Khaznawi hade en hög socialställning i de kurdiska kretsarna i Syrien. Ty han lyckades skapa ett stort kontaktnät i Syrien och också i utlandet, han utmärkte sig för sina fasta förhållningssätt mot muslimsk terror och extremism i den muslimska världen i allmänhet och Irak i synnerhet, han utmärkte sig även för sin kamp för dialog mellan olika religioner och jämlikhet mellan folk och sina ansträngningar för att hitta en rättvis lösning på kurdfrågan i Syrien.

 

Den syriska statens likvidering av Al-Khaznawi på detta fega sätt, och myndigheternas omänskliga svar på den fredliga demonstrationen i staden Qamishlo, är en fortsättning på myndigheternas rasistiska recept för att lösa följderna av de händelser som ägde rum den 12 mars 2004 och det stora kurdiska upproret som följde därefter, och avslöjar den dödliga krisen som Baathregimen i Syrien lever i. Därmed inleds en farlig epok i landets historia där blir samarbetet med terrorn och extrema rasistiska grupper en metod för de som har kontrollen över statsmakten för att tämja den demokratiska oppositionen i allmänhet och kurder i synnerhet och även andra människor som kämpar mot terrorn.

-         Vi anser att Baathregimen i Syrien bär hela ansvaret för mordet på den rättslärde Al-Khaznawi och kräver en internationell utredning för att avslöja alla de brott som drabbat Al-Khaznawi och andra kurdiska medborgare som torterades till döds i syriska fängelser, under sin militärtjänstgöring eller dödades avsiktligt den 12 mars 2005 och under det efterföljande kurdiska upproret.

-         Vi fördömer de hänsynslösa polisiära metoder som de syriska myndigheterna använder sig av mot demonstrationen som ägde rum den 5 juni 2005 och även andra fredliga aktiviteter som arrangeras av den demokratiska oppositionen och olika grupperingar som tillhör den kurdiska frihetsrörelsen i Syrien

 

-         vi kräver att alla fångar släpps, alla sårade får den behandling de behöver och alla som drabbats fysiskt eller materiellt får en ersättning.

-         Vi ber det internationella samfundet ingripa för att skydda det kurdiska samhället mot sådana sorters likvideringar och rån från statens sida och dess knähundar.

-         Vi fördömer alla former av våld och terrorism vid konflikthantering och kräver en demokratisering av samhället och respekt för de mänskliga rättigheterna och rättstaten.

-         Vi kräver ett slut på förtrycket av det kurdiska folket och vill ha en demokratisk lösning på  kurdfrågan i syriska Kurdistan som ett villkor för att lösa resterande frågor.

-         vi understryker att vårt kurdiska folk kommer att fortsätta kampen på alla fredliga sätt för att få en demokratisk lösning på kurdfrågan.

-         Vi lägger även delvis skulden för det som hände Al-Khaznawi på det internationella samfundet, eftersom omvärlden inte har varit speciellt engagerad i hans öde honom direkt efter bortförandet.

 

Den politiska kurdiska rörelsen i Syrien – Sverige kommittén

Rådet för syriska kurder i Sverige

Samordningskommittén för kurdiska och kurdistanska organisationer i Sverige

Kurdiska riksförbundet i Sverige

Kurdernas initiativ i Sverige

 

den 11 juni 2005


 

06.06.2005 kurdo.org

 

Syriska kurder kräver mordutredning

DAMASKUS TT-AFP  Flera tusen kurder demonstrerade i staden Qamishli i nordöstra Syrien på söndagen. De krävde att få veta sanningen om hur en aktad imam dog i förra veckan. Demonstranterna som krävde en fullständig utredning av mordet hindrades från att tåga genom Qamishli, sade Aziz Daud, ledare för ett kurdiskt parti. Enligt uppgift skadades flera kurder när polisen med hjälp av tårgas bröt upp demonstrationen. Ett femtiotal kurdiska butiker sades ha blivit plundrade.


Imamen Muhammad Maashuq Khaznawi hade varit försvunnen i tre veckor, sedan den 10 maj. I onsdags blev det känt att han blivit mördad. Syriska myndigheter uppger att två personer ur en liga på fem som ska ha kidnappat imamen har gripits, men från kurdiskt håll tvivlar man på de uppgifterna. Den mördade imamen var född i Qamishli men verksam i Damaskus och respekterad bland både araber och kurder. Han var också uttalad regimkritiker och förespråkare för stärkta rättigheter för kurderna, som utgör knappt tio procent av Syriens befolkning. Förra våren inträffade upplopp i Qamishli, sammanstötningar mellan kurder och regeringsstyrkor. De bröt ut i samband med en fotbollsmatch i syriska ligan och från kurdiskt håll hävdade man senare att det fanns provokatörer utsända av regimen i folkmassan.  Myndigheterna uppgav efteråt att 25 personer dödades, medan kurdiska källor talade om cirka 40 dödsoffer.
Mängder av kurder ställdes efteråt inför rätta. /TT-AFP
5/6 kl 22.42

 


04.06.2005 kurdo.org 

Till den svenska opinionen                                                                           Uppsala 2005-06-04

Till fredsälskare i hela världen

               ”Lev inte för döden. Dö för livet 

  Segern kan inte nås utan offer”

Den 1/6 2005 nåddes vi av den tragiska nyheten om att den 48-årige kurden Sheikh Mohammad Mashoq Al Khiznawi var mördad. Han hade gripits av den syriska säkerhetstjänsten den 10 maj 2005 och förts bort till en okänd plats. Sedan dess har han varit försvunnen.

Al Khiznawi var en andlig religiösledare i den syriska delen av Kurdistan, men var känd för sina uttalanden mot terror, självmordbombarna, våldshandlingar och islamisk fundamentalism. 

Al Khiznawi var en varm anhängare till fred och samexistens och har vid olika tillfällen uppmärksammat undantagslagar, grymheter och förtryck mot det kurdiska folket. I februari 2005 var han på turné i Europa bl.a. i Sverige och deltog i konferensen om samförståndet mellan religioner i Oslo.

Han har tidigare gripits flertal gånger av den syriska säkerhetstjänsten för sina uttalanden och stöd till det kurdiska folket, men också för att han så tydligt tog avstånd från terrorn. Han talade högt om nödvändigheten att bekämpa terrorn.

Hans kropp lämnades till anhöriga den 1/6 2005 och begravdes samma dag i den kurdiska staden Qamishlo. Från myndigheternas sida uppgav man att han var kidnappad och mördad av en grupp om fem personer varav två är gripna. Med stor säkerhet kan sägas att det är den syriska säkerhetstjänsten som ligger bakom hans bortförande och mord.

Vi fördömer den syriska statesterrorn mot oppositionella i landet

Vi fördömer det syriska stödet för terror och våldshandlingar i regionen

Vi kräver stopp på undantagslagar och förtrycket mot det kurdiska folket

Vi vill ha en internationell utredningskommitté för att utreda Al Khiznawis fall  

 

Rådet för syriska kurder i Sverige

Kurdiska politiska rörelse i Syrien – Kommitté i Sverige

Samordnade kommitté för kurdiska organisationer i Sverige

Kurdiska Riksförbundet i Sverige

Kurdiska Initiativ kommitté i Sverige


21.05.2005 kurdo.org 

AMNESTY INTERNATIONAL
PRESS RELEASE

Syria: Leading Islamic cleric “tortured to death”

                                                                                     

Blixtaktion från Amnesty International  om Sheikh Mohammad Ma'shuq al-Khiznawi , Kurdish imam and Islamic scholar
 
Läs mer


20.05.2005 kurdo.org

Till riksdagen 

Tisdagen den 10/5 2005, klockan 11.00 fördes Dr. Mohammad Mashouq Kheznawi bort från sitt kontor i Damaskus av den syriska säkerhetstjänsten. Han har sedan dess varit försvunnen.

Den senaste tiden har Dr. Kheznawi trakasserats och förföljts av den syriska säkerhetstjänsten på grund av hans engagemang i den kurdiska frågan i den syriska delen av Kurdistan.

Dr. Kheznawi har tydligt tagit ställningstagande för det kurdiska folket i Syrien. Han har fördömt den pågående arabiseringen i det kurdiska området och krävt att kurderna skall återfå sina medborgerliga rättigheter. Han har krävt stopp på förtrycket av det kurdiska folket och stopp på undantagslagar som rådet i det kurdiska området.

För en tid sedan har Dr. Kheznawi varit på besök i Sverige och träffat tjänstemän på hög nivå inom utrikesdepartementet. Han har framfört önskemål om att svenska regeringen borde i sina kontakter med syriska företrädare kräva frigivande av politiska fångar i Syrien samt stödja kurdiska folkets kamp för nationella, politiska och sociala rättigheter. 

Vi kräver av den svenska regeringen att agera skyndsamt och ta diplomatiska kontakter med Syrien för ett frisläppande av Dr. Kheznawi. Hans liv svävar i Fara.

Syriska kurdiska rörelsen - Sverige 

Rådet för syriska kurder i Sverige

Kurdiska Riksförbundet i Sverige

Samarbetskommittén för kurdiska partier i Sverige 

Kurdiska initiativkommittén i Sverige

Stockholm 2005-05-20


Initiativkommitté För Syriska Kurder i Sverige

Att främja kontakt mellan syriska kurder i Sverige och kurder i exil samt arbeta för bildande av en representation för syriska kurder i EU.

Att främja och skapa kontaktnät mellan kurder och olika myndigheter i Sverige och andra internationella organisationer som verkar för mänskliga rättigheter.

Att samla och bearbeta information och fakta om kurder och informera olika svenska myndigheter, massmedier och andra nationella och internationella instanser som arbetar och verkar för mänskliga rättigheter.

Att ge pressmeddelanden om kurdiska folket i Syrien

Att skapa en information – kommunikations kanal.

Att främja integrationen

Att främja kontakten med andra etniska syriska exilgrupper.

Att stärka kontakten med hemlandet